Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Valet Pro Citrus Pre Wash 5L

Väldigt drygt och prisvärt. Tar bort insekter, svår smuts m.m. utan att ta bort vaxlagret. Effektiv rengöring till det mesta.

Mer information

399 :-

Kampanjpris!

349 :-

Passa på! Sista varorna i lager!


 

Hälsning från Valet Pro

" Thank you for buying Citrus PRe Wash, a great and versatile product that cleans both the interior and exterior of your vehicle effectively. With a near neutral pH of 8,5, Citrus Pre Wash provides powerful yet safe cleaning power with impressive dilution ratios. A first rate product we are more than proud of"

 

Väldigt drygt och prisvärt. Tar bort insekter, svår smuts m.m. utan att ta bort vaxlagret. Effektiv rengöring till det mesta. 

Designat för att lösa upp trafikfilmen på bilen, insekter och andra föroreningar.

Citrus Pre Wash är milt mot ditt skyddande vax på bilen, ändå väldigt effektiv mot exempelvis insekter.

Kan även användas interiört.

Spädning:

Exteriör - 1:6 vid svår smuts. 1:10 vid lättare smuts

Interiör - 1:20 för renföring av plast och vinyl samt fläckborttagning på tyger.

Mattor och tyger - 1:60 till 1:80. Spraya på mattan eller tyget och bearbeta med en borste. Dammsug.

Upprepa vid behov.

 

Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Innehåller limone. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej

Tvätta händerna grundligt efter användning

Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen

Undvik utsläpp till miljön

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

Innehållet/behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.