Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Valet Pro Classic Carpet Cleaner Klädseltvätt 5L

Effektiv rengörning av tyger i både bil, båt och hem. Rengör på djupet och lämnar en trevlig doft efter sig. Kan användas både för hand och i klädseltvättar

Mer information

399 :-

Kampanjpris!

319 :-


Meddela mig när tillgänglig


 

Valet Pro Classic Carpet cleaner rengör alla typer av textilier på djupet och lämnar en trevlig doft efter sig.

Kan användas både för hand och i klädseltvättmaskiner. 

Innehåll 5 Liter och spädes beroende på användning.


För hand:

Späd 1 del Carpet Cleaner med 10 delar vatten i en sprayflaska vid användning för hand.

Spraya ytan och låt verka några minuter, bearbeta gärna med en klädselborste

Dammsug upp med våtdammsugare.


Med Klädseltvättmaskin:

Blanda enligt tillverkarens instruktioner eller 1 del Carpet Cleaner med 80 delar vatten.

Vid svårare nedsmutsning, borsta med klädselborste för att bättre lösgöra smutsen innan uppsugning.

 

Varning - Frätande

Förvaras oåtkomligt för barn

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Tvätta händerna grundligt efter användning

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp

Förvaras inlåst.

 

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.