Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Autoglym Hyperfresh Tropical Mist

En luktförbättrare med långvarig effekt som doftar solsken och tropiska frukter. Väldigt dryg och räcker en evighet.

Mer information

149 :-

Kampanjpris!

129 :-

Passa på! Sista varorna i lager!


 

En luktförbättrare med långvarig effekt som doftar solsken och tropiska frukter.

Väldigt dryg och räcker en evighet. En spray på 2 sekunder är fullt tillräckligt.

Används i bilar, båtar, husvagnar samt husbilar.

 

Användning:

Skaka flaskan

Spraya i mitten av fordonet i maximalt två sekunder.

Torka bort eventuell spraydimma från blanka ytor.

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Undvik inandning av ångor. Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50 °C.

Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. 


Innehåller 1-(1,2,3,4,5,6,7,8.Octahydro - 2-3-8-8,-Tetramethyl-2-naphthyl) Ethan-I-ONE.

Kan framkalla en allergisk reaktion

 

 

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.