Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

International Teak Wax med Anti-halk

Smart produkt som läggs ovanpå oljat trädäck eller direkt på trät och skyddar samt ger en yta med bättre fäste vid exempelvis regn. Innehåller ett transparent gummibaserat ämne som höjer friktionen.

Mer information

159 :-

Kampanjpris!

139 :-


 

 

Många båtägare upplever att ett oljat teakdäck blir halt när det är vått. Där är Teak Wax lösningen eftersom det innehåller ett transparent gummibaserat ämne som höjer friktionen. 

Teak Wax används antingen direkt på däcket, eller efter behandling med Teak Oil. Oljan ger ju teaken en rödbrun kulör vilket inte vaxet gör i samma utsträckning.

En behandling går snabbt och enkelt. Teak Wax stryks ut med svamp eller pensel och får torka i ca 30 minuter då eventuellt överskott torkas bort med en trasa.

Ger en vattenavvisande, matt yta med halkskydd. För teakdäck och andra trädetaljer.

Användning:

- Rengör ytan noggrannt med ett trärengöringsmedel

- För bästa skydd behandlas ytan med Premium Teak Oil som också ger en mörkare ton.

- Ytan ska vara ren och torr

- Skaka flaskan väl, den bör minst hålla rumstemperatur.

- Stryk ut Teak Wax flödigt med pensel eller svamp. Låt torka ca 30 min. Torka bort ev. överskott.


Innehåller 2-oktyl-2H-isotiazol-3-On.

Brandfarligt. Kan ge allergi vid hudkontakt

Skadligt för vattenlevande organissmer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

Förvaras oåtkomligt för barn

Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga skyddshandskar.

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

 

 

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.