Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Autoglym Glass Spray

Effektiv glasrengölring som inte lämnar streck eller hinna efter sig. Passar även på akryl och plastrutor. WaxDogs favorit

Mer information

185 :-

Kampanjpris!

135 :-


 

WaxDogs favorit, för den är så enkel att använda och precis som alla Autoglyms produkter ger ett bra resultat.

En effektiv rengörare för glas och plastrutor som inte lämnar efter sig streck eller någon hinna.

Utvecklat för bilbranchen och den trafikfilm som bildas på insidan av bilrutorna men fungerar givetvis lika bra i båtar och andra användningsområden såsom speglar etc.

Effektiv även på insekter och fågelspillning.

Kan användas på målade ytor.


Användning:

Skaka flaskan noga

Spraya på ytan från ca 20-30 cm avstånd

Använd pappershandduk eller liknande för att polera upp glansen.

Upprepa vid behov.

Mycket brandfarlig! Irriterande för ögonen Undvik inandning. 

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Förvaras oåtkomligt för barn.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer

över +50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.