Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Bilt Hamber Air Con Bomb Citrus AC-rengöring

Tar snabbt och enkelt död på bakterier och mögel som finns i AC-systemet och ger dålig lukt i kupén. Efterlämnar en frisk doft.

Mer information

229 :-

Kampanjpris!

189 :-

Passa på! Sista varorna i lager!


 


Bilt Hamber Air Con bomb Citrus är effektiv och busenkel att använda när man börjar få dålig lukt från sin air condition i bilen. Air Con bomb tar effektivt död på bakterier och mögel som är det som ger upphov till lukten. Efterlämnar en frisk doft i kupén.

Luftkonditioneringen och alla ventilationskanaler blir dessutom behandlade i förebyggande syfte mot nya bakterier och detta sitter i ungefär 6-12 månader beroende på användning. 


Sä här enkelt använder du Air Con Bomb

1) Starta bilen

2) Sätt luftkondioneringen i cirkulationsläge, dvs så samma luft cirkulerar runt i kupén.

3) A/Cn ska vara påslagen, alla ventiler öppna (dvs inte Auto-läge)

4) Fläkthastighet medel

5) Temperatur ca 20 grader

6) Låt bilen vara igång ca 2 minuter

7) Dra tillbaka passagerarstolen och placera flaskan på golvet med toppen riktad mot taket. 

8) Tryck ner "knappen" på flakan och kliv ur bilen. Bilen fylls nu med medlet under ca 3 minuter

9) Stäng av bilen och vädra ur i 6 minuter minst


Klart, ditt system är nu behandlat. 

 

Innehåller 150ml

 Extremt brandfarligt. Spraya inte mot heta ytor eller öppen låga.

 Trycksatt behållare, utsätt ej för temperaturer över 50°C

 Får ej punkteras

 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

 Förvaras oåtkomligt för barn.

 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning

 eller etiketten. Sörj för god ventilation.

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.