Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Autoglym Acid Free Wheel Cleaner

Syrafri fälgrengöring som är effektiv och skonsam mot dina fälgar. 

Mer information

779 :-

Kampanjpris!

729 :-


 


Autoglym Acid-Free Wheel Cleaner 100% syrafri vilket gör denna fälgrengöring extra skonsam på exempelvis lackade och kromade fälgar.

Tar effektivt bort bromsdamm och trafikfilm.

För bästa effekt, använd en fälgborste för att ytterligare lösa upp smutsen.

Vattenbaserad
Biologiskt nedbrytbar

Används ej på splitfälgar 

Innehåll: 5 liter dunk

 


AutoGlym Acid Free Wheel Cleaner 5 Liter

  Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Inandas inte dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.  Skölj huden med vatten/duscha.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare Tel 112

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.