Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Fictech Windshield keramisk glasbehandling 30ml

Keramisk försegling för glasrutor som ger en väldigt hög hållbarhet i ca 1 år. Innehåller 30ml som räcker till många bilrutor. 

Mer information

419 :-

Kampanjpris!

379 :-


 

Fictech Keramsikt lackskydd

 

New Formula CAR LIFT WINDSHIELD®

TITANIUM CERAMIC QUARTZ

Skyddar effektivt glasytor och gör så att vattnet pärlar sig och trycks av bilen vid körning

Innehåll: 30ml Car Lift Windshield samt applikatorsvamp och dukar för applicering

Användning:

1 / Polera bort eventuella repor med polermedel utan tillsats av silikon eller vax.
2/ Förbered ytan med PADDOCK för att få bort eventuella föroreningar i lacken.
3 /Använd en bommulsapplikator för att applicera CAR LIFT.
4 / Applicera korsvis,upp/ner samt höger/vänster.
5 / Torka av ytan med en mikrofiberduk Dammtorr efter 2 timmar.
6 / Ett andra lager kan läggas efter 2 timmar. Max 3 lager kan läggas
7 / Härdas under 48 timmar, tvätta inte bilen innan full härdning.

1 / Säkerställ att ytan är helt ren. 

2/ Förbered ytan med PADDOCK för att få bort eventuella föroreningar i lacken.

3 /Använd en bommulsapplikator för att applicera CAR LIFT.

4 / Applicera korsvis,upp/ner samt höger/vänster.

5 / Torka av ytan med en mikrofiberduk Dammtorr efter 2 timmar.

6 / Ett andra lager kan läggas efter 2 timmar. Max 3 lager kan läggas

7 / Härdas under 48 timmar, tvätta inte bilen innan full härdning.

 

 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. VID INANDNING: Flytta personen
till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT:
Tvätta med mycket vatten/tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går
lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE
kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Sörj för god
ventilation. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras oåtkomligt för barn

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. VID INANDNING: Flytta personen

till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT:

Tvätta med mycket vatten/tvål. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj

försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går

lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE

kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Sörj för god

ventilation. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras oåtkomligt för barn

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.