Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Fictech Scratch - Steg 2 Medium Cut 300ml

FicTech utvecklade SCRATCH för att få lacken perfekt. SCRATCH är ett slipande polermedel av högsta kvalitet med medium grovlek. Designat med ingredienser av kvarts och speciellt utvald Titanium.


Mer information

229 :-

Kampanjpris!

199 :-


 

FicTech utvecklade SCRATCH för att få lacken
perfekt. SCRATCH är ett slipande polermedel av
högsta kvalitet. Designat med ingredienser av
kvarts och speciellt utvald Titanium. Används
för att ta bort repor, oxidation och defekter. Tar
snabbt bort märken efter slipning (P2000)

 

 

Fictech Keramsikt lackskydd

 

FicTech utvecklade SCRATCH för att få lacken perfekt. SCRATCH är ett slipande polermedel av högsta kvalitet.

Designat med ingredienser av kvarts och speciellt utvald Titanium.

Används för att ta bort repor, oxidation och defekter.

 

Tar bort repor motsvarande sliprepor från 1200 papper.

Undvik att medel kommer på glas och plastdetaljer.

Undvik att arbeta på heta ytor. Förvaras frostfritt.

 

Användning:

Tvätta samt torka bilen noga.

Använd gärna lera (Auto-clay) för att få bort alla partiklar i lacken

Skaka flaskan innan användning

Arbeta inte i direkt solljus eller på heta paneler

Applicera en liten mängd direkt i polerpadden

Använd medium skumtrissa (normalt gul/orange) eller microfibertrissa alternativt Burgundy Pad för lite effektivare avverkning

Lämpligt varvtal 1100-1400 v/min

 

 

Varning H412 Skadliga långtidseekter för
vattenlevande organismer. P273 Undvik
utsläpp till miljön. P501 Innehållet/behållaren
lämnas till kommunens återvinningscentral
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud
eller hudsprickor. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd

Varning

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P273 Undvikutsläpp till miljön.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.