Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Fictech Cut - Steg 1 Heavy Cut 750ml

FicTech Cut är utvecklat för att eliminera tvättrepor och repor efter våtslipning samt oxiderade ytor.

Cut är ett slipande polermedel av högsta kvalitet. Designat med en blandning av kvarts och utvald

titanium för borttagning av oxid och repor.

Mer information

459 :-

Kampanjpris!

399 :-


 

Fictech Keramsikt lackskydd

 

FicTech Cut är utvecklat för att eliminera tvättrepor och repor efter våtslipning samt oxiderade ytor.

Cut är ett slipande polermedel av högsta kvalitet.

Helt silikonfritt

Designat med en blandning av kvarts och utvald titanium för borttagning av oxid och repor.

 

Tar bort repor motsvarande
sliprepor från 1200 papper. Undvik att medel
kommer på glas och plastdetaljer. Undvik att
arbeta på heta ytor. Förvaras frostfritt.

Tar bort repor motsvarande sliprepor från 1200 papper.

Undvik att medel kommer på glas och plastdetaljer.

Undvik att arbeta på heta ytor. Förvaras frostfritt.

 

Användning:

Tvätta samt torka bilen noga.

Använd gärna lera (Auto-clay) för att få bort alla partiklar i lacken

Skaka flaskan innan användning

Arbeta inte i direkt solljus eller på heta paneler

Applicera en liten mängd direkt i polerpadden

Använd hård skumtrissa eller microfibertrissa eller lammull

Lämpligt varvtal 1000-1300 v/min

 

 

 

Varning H412 Skadliga långtidseekter för
vattenlevande organismer. P273 Undvik
utsläpp till miljön. P501 Innehållet/behållaren
lämnas till kommunens återvinningscentral
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud
eller hudsprickor. Använd skyddshandskar/
skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd

Varning

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

P273 Undvikutsläpp till miljön.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd

 

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.