Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Car Lift Crystal -100ml Ceramic Quartz Coating

Fictech Car Lift Crystal är en keramisk lackförsegling med högsta glans och hållbarhet i kit med speciell appliceringspad och dukar för att resultatet ska bli perfekt. 

Mer information

1 999 :-

Kampanjpris!

1 599 :-


Fictech Keramsikt lackskydd

 

Fictech Car Lift Crystal är en keramisk lackförsegling med högsta glans och hållbarhet i kit med  speciell appliceringspad och

dukar för att resultatet ska bli perfekt.

Car Lift Crystal har en hållbarhet på ca 3 år och kan läggas i fyra lager som mest.

Ett keramiskt lackskydd håller längre än vanliga lackskydd och är dessutom hårdare så ytan repas inte lika lätt som en lack. 

Crystal är jämfört med Car Lift Classic dessutom hårdare och motstår repor ännu bättre samt att avrinningen är lite högre

Glans ★★★★★

Avrinning ★★★★

Tjocklek keramiskt skydd 2,5 à 3,0 μ

PH-tolerans : 2 till 11

Max antal lager: 4 st

Innehåller 100 ml, räcker normalt till fyra normalstora bilar


1 / Polera bort eventuella repor med polermedel utan tillsats av silikon eller vax. 

2 / Förbered ytan med PADDOCK för att få bort eventuella föroreningar i lacken.

3 / Använd en bommulsapplikator för att applicera CAR LIFT.

4 / Applicera korsvis, upp/ner samt höger/vänster.

5 / Torka av ytan med en mikrofiberduk.

- Dammtorr efter 2 timmar.

6 / Ett andra lager kan läggas efter 2 timmar.

7 / Härdas under 48 timmar, tvätta inte bilen innan full härdning.

 


Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID KONTAKT MED

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING:

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/

läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Sörj för god ventilation. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras

oåtkomligt för barn

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.