Produkttester

Säkerhet

Nyhetsbrev

Car Lift Classic -30ml Ceramic Quartz Coating

Fictech Car Lift Classic är en keramisk lackförsegling i kit med speciell appliceringspad och dukar för att resultatet ska bli perfekt.

 

Mer information

699 :-

Kampanjpris!

599 :-


 

Fictech Keramsikt lackskydd

 

Fictech Car Lift Classic är en keramisk lackförsegling i kit med speciell appliceringspad och dukar för att resultatet ska bli perfekt.

Car Lift Classic har en hållbarhet på ca 2 år och kan läggas i två lager som mest.

Ett keramiskt lackskydd håller längre än vanliga lackskydd och är dessutom hårdare så ytan repas inte lika lätt som en lack. 

Glans ★★★★★

Avrinning ★★★★

Tjocklek keramiskt skydd : 2,0 à 2,5 μ

PH-tolerans : 2 till 11

Max antal lager: 2 st

30 ml räcker normalt till en stor bil


1 / Polera bort eventuella repor med polermedel utan tillsats av silikon eller vax. 

2 / Förbered ytan med PADDOCK för att få bort eventuella föroreningar i lacken.

3 / Använd en bommulsapplikator för att applicera CAR LIFT.

4 / Applicera korsvis, upp/ner samt höger/vänster.

5 / Torka av ytan med en mikrofiberduk.

- Dammtorr efter 2 timmar.

6 / Ett andra lager kan läggas efter 2 timmar.

7 / Härdas under 48 timmar, tvätta inte bilen innan full härdning.


 

 

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID KONTAKT MED
ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING:
Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/
läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Sörj för god ventilation. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras
oåtkomligt för barn

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål. VID KONTAKT MED

ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING:

Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/

läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Sörj för god ventilation. Förvaras på en sval och torr plats. Förvaras

oåtkomligt för barn

Inga kommentarer finns för tillfället.

Endast registrerade användare kan posta nya kommentarer.